Projektové dokumentácie skládok odpadov – Nová Ves nad Váhom

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov – úprava skladových plôch

Popis prác: úprava rozostavanej stavby odpadov 3. st. tr. pre zvozovú oblasť s počtom obyvateľov cca 5.000 – 6.000

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 11.1995

Objednávateľ: Obec Nová Ves nad Váhom

Celkové náklady: 5,0 mil. sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac