Projektové dokumentácie skládok odpadov – Nový Tekov

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, 1. etapa

Popis prác: skládka odpadov 3. stavebnej triedy pre zvozovú oblasť okresom Nitra a Levice

Stav stavby: Realizovaná I. etapa – 1. a 2. časť

Dátum: 10.1994

Objednávateľ: Obec Nový Tekov

Celkové náklady: 60,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac