Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Kolta

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností

Dokumentácia: Spracovnie dokumentácie podľa zákona 127/1994 Z.z. a 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Druh Projektu: Zámer pre akcie skládky odpadov

Popis prác: skládka odpadov, rozšírenie II. a III. etapa

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 05.2008

Objednávateľ: Brantner Slovakia s.r.o.

Celkové náklady: 2,5 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac