Projektové dokumentácie skládok odpadov – Senec

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, zariadenie na nakladanie so skládkovým plynom

Popis prác: dokumentácia pre osadenia zariadenia na odsávanie a spaľovanie skládkových plynov

Stav stavby: NeRealizovaná

Dátum: 12.2006

Objednávateľ: TERRASYSTEMS s.r.o., Banská Bystrica

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac