Projektové dokumentácie skládok odpadov – Strážske

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: EBA Strážske, úprava výrobných plôch

Popis prác: projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 08.2008

Objednávateľ: EBA s.r.o. Bratislava

Celkové náklady: 15 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac