Projektové dokumentácie skládok odpadov – Čukárska Paka

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Rozšírenie riadenej skládky odpadov, 1. stavba

Popis prác: skládka odpadov pre cca 30 obcí zvozovej oblasti mesta Šamorín

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 09.1999

Objednávateľ: Združenie obcí Horného Žitného ostrova v OH

Celkové náklady: 42,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac