Projektové dokumentácie skládok odpadov – Brezová pod Bradlom

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Úprava skládky galvanických kalov

Popis prác: projekt stavby

Stav stavby: NeRealizovaná

Dátum: 09.2008

Objednávateľ: mesto Brezová pod Bradlom

Celkové náklady: 3 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac