Projektové dokumentácie skládok odpadov – Sereď – Pusté Sady

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov I. etapa – 3. časť

Popis prác: výstavba ďalšej etapy skládky odpadov pre okresy Galanta, Trnava, Senec, projekt stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 07.2002

Objednávateľ: KOMPLEX s.r.o. Sereď

Celkové náklady: 12 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac