Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Strážske

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov Pláne

Popis prác: uzavretie a rekultivácia skládky

Stav stavby: Realizovaná I. etapa

Dátum: 10.2001

Objednávateľ: Ekologické služby s.r.o. Strážske

Celkové náklady: 45,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac