Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Strážske

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov Pláne

Popis prác: SO – 40 uzavretie a rekultivácia, 1. kazeta – 1. časť, projekt pre realizáciu stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 01.2010

Objednávateľ: Skládka Pláne s.r.o. Strážske

Celkové náklady: 600000

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac