Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Skalica

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Mokrý Háj, Skládka odpadov,

Popis prác: uzavretie a rekultivácia skládky odpadov

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 12.2001

Objednávateľ: VEPOS Skalica s.r.o.

Celkové náklady: 400000

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac