Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Lučenec

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Čurgov, Skládka odpadov, 2. etapa, Uzavretie a rekultivácia

Popis prác: projekt

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 01.2008

Objednávateľ: Brantner Lučenec s.r.o., Lučenec

Celkové náklady: 25,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac