Realizácia stavieb – Okoličná na Ostrove

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: Okoličná na Ostrove – skládka odpadov

Druh Projektu: Realizácia výstavby skládky odpadov

Popis prác: Dobudovanie skládkovacích plôch v areáli jestvujúcej skládky odpadov

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 4,30 mi. Sk

Objednávateľ: Obec Okoličná na Ostrove

Celkové náklady: 4,30 mi. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac