Dokumentácie E.I.A. – Správy o hodnotení vplyvov na ŽP – Jasov

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Dokumentácie E.I.A. – Správy o hodnotení vplyvov na ŽP

Dokumentácia: Spracovnie dokumentácie podľa zákona 127/1994 Z.z. a 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Druh Projektu: Hodnotiaca správa – skládky odpadov

Popis prác: skládka odpadov, II. a III. etapa

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 07.2010

Objednávateľ: AVE – V.O.D.S. – Jasov s.r.o.

Celkové náklady: 2,5 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac