Dokumentácie E.I.A. – Správy o hodnotení vplyvov na ŽP – Martin – Kalnô

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Dokumentácie E.I.A. – Správy o hodnotení vplyvov na ŽP

Dokumentácia: Spracovnie dokumentácie podľa zákona 127/1994 Z.z. a 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Druh Projektu: Hodnotiaca správa – skládky odpadov

Popis prác: rozšírenie skládky odpadov

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 03.2009

Objednávateľ: Brantner Fatra s.r.o.

Celkové náklady: 3,3 mil €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac