Projekty vodovodov a kanalizácií – Brezová pod Bradlom

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Kanalizácia Minárčiny

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie. Rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete mesta pre 1 800 obyvateľov, celková dĺžka 5 025 m.

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 25 mil. Sk

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

Celkové náklady: 25 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac