Projekty vodovodov a kanalizácií – Gabčíkovo

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Kanalizácia III. etapy a rekonštrukcia ČOV

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie. Rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete obce pre 2 000 obyvateľov, celková dĺžka 11 386 m a intenzifikácia jestvujúcej ČOV s kapacitou 5000 EO.

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 82 mil. Sk

Objednávateľ: Obec Gabčíkovo

Celkové náklady: 82 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac