Projekty vodovodov a kanalizácií – Krajné

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie. Rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete obce pre 504 obyvateľov, celková dĺžka 13 225 m a rozšírenie jestvujúcej ČOV s kapacitou 1 550 EO na kapacitu 3 100 EO.

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 33 mil. Sk

Objednávateľ: Obec Krajné

Celkové náklady: 33 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac