Projekty vodovodov a kanalizácií – Stará Turá

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Kanalizácia miestnych častí

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie. Rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete mesta pre 2 600 obyvateľov, celková dĺžka 30 150 m.

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 80 mil. Sk

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Celkové náklady: 80 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac