Projekty vodovodov a kanalizácií – Ubľanská dolina

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Skupinový vodovod

Popis prác: pre obce Kolonica, Kalná Roztoka, Ladomírov, Klenová, Ruská Volová, Brazovec, Michajlov, Ubľa, Dúbrava, Šmigovec, Hrabová Roztoka, Strihovec, 10 vodojemov, rekonštrukcia 1 vodojemu, 80 km vodovodu

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 360 mil. Sk

Objednávateľ: Združenie obcí Ubľanskej doliny

Celkové náklady: 360 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac