Projekty vodovodov a kanalizácií – Višňové

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Kanalizácia

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie. Návrh kanalizačnej siete obce pre 200 obyvateľov, celková dĺžka 3 787 m.

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 12 mil. Sk

Objednávateľ: Obec Višňové

Celkové náklady: 12 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac