Certifikáty

 

ISO 14001:2004

Pre predmet činnosti:

  • Projektovanie inžinierskych stavieb.
  • Stavebný dozor, realizácia inžinierskych stavieb, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
  • Nakladanie s odpadmi.

ISO 9001:2008

Pre predmet činnosti:

  • Projektovanie inžinierskych stavieb.
  • Stavebný dozor, realizácia inžinierskych stavieb, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
  • Nakladanie s odpadmi.

BS OHSAS 18001:2007

Pre predmet činnosti:

  • Projektovanie inžinierskych stavieb.
  • Stavebný dozor, realizácia inžinierskych stavieb, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
  • Nakladanie s odpadmi.

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM