Referencie: Vodohospodárske stavby

Lokalita Názov projektu Kategória Stupeň realizácie
 Komárno Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Komárno Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Realizovaná
 Senec – Slnečné jazerá Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Senec – Slnečné jazerá Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Realizovaná
 Veľké Kosihy Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Veľké Kosihy Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Pred výstavbou
 Čečínska Potôň Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Čečínska Potôň Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Realizovaná
 Veľká Javorina – Bradlo Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Veľká javorina – Bradlo Zámer pre akcie vodohospodárske stavby V realizácii
 Kuklov Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Kuklov Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Realizovaná
 Malacky Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Malacky Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Pred výstavbou
 Čankov – Demandice Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Čankov – Demandice Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Pred výstavbou
 Ubľanská dolina Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Ubľanská dolina Zámer pre akcie vodohospodárske stavby Pred výstavbou
 Topoľčany Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Topoľčany Zámer pre akcie oznámenie strategických dokumentov Realizovaná
 Rohožník Projekty vodovodov a kanalizácií – Rohožník Kanalizácia III. etapa Realizovaná
 Rohožník Projekty vodovodov a kanalizácií – Rohožník Kanalizácia VI. etapa Stavba pre IBV Dušnica Realizovaná
 Zlaté Klasy Projekty vodovodov a kanalizácií – Zlaté Klasy Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Nový život Projekty vodovodov a kanalizácií – Nový život Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Čenkovce Projekty vodovodov a kanalizácií – Čenkovce Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Janíky Projekty vodovodov a kanalizácií – Janíky Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Rohovce Projekty vodovodov a kanalizácií – Rohovce ČOV Pred realizáciou
 Macov Projekty vodovodov a kanalizácií – Macov Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Blatná na Ostrove Projekty vodovodov a kanalizácií – Blatná na Ostrove Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Holice Projekty vodovodov a kanalizácií – Holice Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Vydrany Projekty vodovodov a kanalizácií – Vydrany Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Orechová Potôň Projekty vodovodov a kanalizácií – Orechová Potôň Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Michal na Ostrove Projekty vodovodov a kanalizácií – Michal na Ostrove Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Horná Potôň Projekty vodovodov a kanalizácií – Horná Potôň Kanalizácia obce V realizácii
 Lehnice – Masníkovo Projekty vodovodov a kanalizácií – Lehnice – Masníkovo Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Lúč na Ostrove Projekty vodovodov a kanalizácií – Lúč na Ostrove Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Veľké Kosihy Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľké Kosihy Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Okoličná na Ostrove Projekty vodovodov a kanalizácií – Okoličná na Ostrove Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Zemianska Olča Projekty vodovodov a kanalizácií – Zemianska Olča Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Tôň Projekty vodovodov a kanalizácií – Tôň Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Holiare Projekty vodovodov a kanalizácií – Holiare Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Bodza Projekty vodovodov a kanalizácií – Bodza Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Sokolce Projekty vodovodov a kanalizácií – Sokolce Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Brestovec Projekty vodovodov a kanalizácií – Brestovec Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Lipové Projekty vodovodov a kanalizácií – Lipové Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Klížska Nemá Projekty vodovodov a kanalizácií – Klížska Nemá Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Číčov Projekty vodovodov a kanalizácií – Číčov Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Trávnik Projekty vodovodov a kanalizácií – Trávnik Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Padáň Projekty vodovodov a kanalizácií – Padáň Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Trhová Hradská Projekty vodovodov a kanalizácií – Trhová Hradská Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Horné Mýto Projekty vodovodov a kanalizácií – Horné Mýto Kanalizácia obce Pred realizáciou
 Gabčíkovo Projekty vodovodov a kanalizácií – Gabčíkovo Kanalizácia III. etapy a rekonštrukcia ČOV Pred realizáciou
 Rohožník Projekty vodovodov a kanalizácií – Rohožník Kanalizácia obce, II. etapa Realizovaná
 Veľký Meder Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľký Meder Kanalizácia, časť Ižop a Okočská cesta Pred realizáciou
 Veľký Meder Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľký Meder Kanalizácia, časť Okočská cesta Pred realizáciou
 Veľká Javorina – Bradlo Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľká Javorina – Bradlo Odkanalizovanie regiónu V realizácii
 Bellová Ves Projekty vodovodov a kanalizácií – Bellová Ves Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Blahová Projekty vodovodov a kanalizácií – Blahová Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Krajné Projekty vodovodov a kanalizácií – Krajné Rozšírenie kanalizácie a ČOV V realizácii
 Podkylava Projekty vodovodov a kanalizácií – Podkylava Kanalizácia Pred realizáciou
 Hrachovište Projekty vodovodov a kanalizácií – Hrachovište Kanalizácia Pred realizáciou
 Vaďovce Projekty vodovodov a kanalizácií – Vaďovce Kanalizácia Pred realizáciou
 Kostolné Projekty vodovodov a kanalizácií – Kostolné Kanalizácia Pred realizáciou
 Višňové Projekty vodovodov a kanalizácií – Višňové Kanalizácia Pred realizáciou
 Jablonka Projekty vodovodov a kanalizácií – Jablonka Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Hrašné Projekty vodovodov a kanalizácií – Hrašné Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Rudník Projekty vodovodov a kanalizácií – Rudník Kanalizácia Pred realizáciou
 Brestovec Projekty vodovodov a kanalizácií – Brestovec Kanalizácia Pred realizáciou
 Stará Myjava Projekty vodovodov a kanalizácií – Stará Myjava Kanalizácia Pred realizáciou
 Poriadie Projekty vodovodov a kanalizácií – Poriadie Kanalizácia Pred realizáciou
 Chvojnica Projekty vodovodov a kanalizácií – Chvojnica Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Košariská Projekty vodovodov a kanalizácií – Košariská Kanalizácia Pred realizáciou
 Priepasné Projekty vodovodov a kanalizácií – Priepasné Kanalizácia Pred realizáciou
 Polianka Projekty vodovodov a kanalizácií – Polianka Kanalizácia Pred realizáciou
 Bukovec Projekty vodovodov a kanalizácií – Bukovec Kanalizácia a ČOV Pred realizáciou
 Brezová pod Bradlom Projekty vodovodov a kanalizácií – Brezová pod Bradlom Kanalizácia Minárčiny Pred realizáciou
 Stará Turá Projekty vodovodov a kanalizácií – Stará Turá Kanalizácia miestnych častí Realizovaná
 Bzince pod Javorinou Projekty vodovodov a kanalizácií – Bzince pod Javorinou Rozšírenie kanalizácie Pred realizáciou
 Lubina Projekty vodovodov a kanalizácií – Lubina Kanalizácia Pred realizáciou
 Myjava Projekty vodovodov a kanalizácií – Myjava Rozšírenie kanalizácie Pred realizáciou
 Čadca Projekty vodovodov a kanalizácií – Čadca Verejná kanalizácia Realizovaná
 Krásno nad Kysucou Projekty vodovodov a kanalizácií – Krásno nad Kysucou Verejná kanalizácia Realizovaná
 Malacky Projekty vodovodov a kanalizácií – Malacky Výstavba a rekonštrukcia stokovej siete Pred realizáciou
 Piešťany Projekty vodovodov a kanalizácií – Piešťany Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Realizovaná
 Piešťany – Kocúrice Projekty vodovodov a kanalizácií – Piešťany – Kocúrice Splašková kanalizácia Realizovaná
 Banka Projekty vodovodov a kanalizácií – Banka Splašková kanalizácia Realizovaná
 Moravany nad Váhom Projekty vodovodov a kanalizácií – Moravany nad Váhom Splašková kanalizácia Realizovaná
 Ostrov Projekty vodovodov a kanalizácií – Ostrov Splašková kanalizácia Realizovaná
 Veľké Orvište Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľké Orvište Splašková kanalizácia Realizovaná
 Malacky Projekty vodovodov a kanalizácií – Malacky Rozšírenie kanalizácie Pred realizáciou
 Ubľanská dolina Projekty vodovodov a kanalizácií – Ubľanská dolina Skupinový vodovod Pred realizáciou