O spoločnosti

DEPONIA SYSTEM s.r.o. začala rozvíjať svoju činnosť po roku 1992, vtedy ešte pod názvom DEPONIA, keď terajší konatelia poskytovali služby ako živnostníci. Následne v roku 1994 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a vypracovala sa na jednu z najúspešnejších v obore.

Svoje služby ponúkame pri riešení problémov spoločenských potrieb a ochrany životného prostredia. Predmetom našej činnosti sú hlavne projektová, poradenská a konzultačná činnosť pre odpadové hospodárstvo a vodohospodárske stavby.

Naša činnosť je zameraná na ekológiu a stavebníctvo, predovšetkým na prípravu (projektové práce) a realizáciu (špeciálnych častí) stavieb pre zneškodňovanie odpadov, riešenie odpadových hospodárstiev a vodné hospodárstvo.
Zamestnanci našej spoločnosti sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v riešení vodohospodárskych a ekologických stavieb. Svoje schopnosti preukázali v príprave a realizácii radu významných stavieb po celom území Slovenskej republiky.
K návrhom technického riešenia pristupujeme vždy individuálne, podľa možností, potreby, účelu a podmienok zadávateľa, avšak v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi predpismi v Slovenskej republike.

Vypracované návrhy riešenia zámerov investor a ich optimalizácia predstavujú bezpečné technické riešenie a prevádzku, s vysokou organizáciou práce, s dôrazom na ekologické riešenie a minimalizáciu ekonomických požiadaviek.
V prípade požiadavky zákazníka sme schopní zaistiť kompletné prípravné práce v uvedených odboroch služieb, so zabezpečením kooperácie a podkladov od špecializovaných firiem a odborníkov.

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac