Projektové dokumentácie skládok odpadov – Kostolné

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, 1. etapa

Popis prác: skládka odpadov 3. st. tr. pre oblasť zahŕňa 9 spádových obcí mesta Stará Turá okres Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Piešťany.

Stav stavby: Realizovaná I. etapa – 1. a 2. časť

Dátum: 07.1995

Objednávateľ: LOBBE Doliny spol. s.r.o., Kostolné

Celkové náklady: 40,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac