Projektové dokumentácie skládok odpadov – Řepište

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka 5. kategórie

Popis prác: skládka odpadov 5. kategórie (ČR) pre skládkovanie priemyselných a nebezpečných odpadov z oblasti Ostrava, Havířov a Frýdek – Místek.

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 05.1996

Objednávateľ: Savis s.r.o., Hranice

Celkové náklady: 80,0 mil. Kč

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac