Projektové dokumentácie skládok odpadov – Sereď – Pusté Sady

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov

Popis prác: skládka odpadov 3. stavebnej triedy pre mesto Sereď a obce okresov Galanta, Trnava a Hlohovec

Stav stavby: Realizovaná I. stavba – 1. a 2. časť

Dátum: 12.1992

Objednávateľ: KOMPLEX s.r.o. Sereď

Celkové náklady: 70,0 mil. sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac