Projektové dokumentácie skládok odpadov – Holíč

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Riadená skládka TKO

Popis prác: skládka odpadov 3. stavebnej triedy pre zvozovú oblasť mesta Holíč

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 07.1993

Objednávateľ: MsÚ Holíč

Celkové náklady: 12,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac