Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností – Mokrý Háj

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Dokumentácie E.I.A. – Zámery navrhovaných činností

Dokumentácia: Spracovnie dokumentácie podľa zákona 127/1994 Z.z. a 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Druh Projektu: Zámer pre akcie skládky odpadov

Popis prác: skládka odpadov, 3. kazera

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 01.2006

Objednávateľ: VEPOS s.r.o. Skalica

Celkové náklady: 14 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac