Projektové dokumentácie skládok odpadov – Kúty

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Zberový dvor odpadového hospodárstva

Popis prác: projekt pre stavebné povolenie

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 04.2010

Objednávateľ: obec Kúty

Celkové náklady: 0,8 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac