Projektové dokumentácie skládok odpadov – Horná Štubňa

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov

Popis prác: skládka odpadov 3. st. tr. pre zvozovú oblasť okresu Turčianske Teplice a Martin, výstavba I. etapy – 2. časti

Stav stavby: ZRealizovaná

Dátum: 06.2000

Objednávateľ: Technické služby Turčianske Teplice

Celkové náklady: 5,0 mil. sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac