Projektové dokumentácie skládok odpadov – Livinské Opatovce – Chudá Lehota

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, II., III. a IV. etapa

Popis prác: projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 11.2011

Objednávateľ: BORINA EKOS s.r.o., člen skupiny Marius Pedersen

Celkové náklady: 4,2 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac