Projektové dokumentácie skládok odpadov – Pezinok

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov

Popis prác: dobudovanie skládky odpadov 3. st. tr. pre okresy Pezinok, Senec a Bratislavu

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 04.1998

Objednávateľ: Pezinské Tehelne a.s., Pezinok

Celkové náklady: 12,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac