Projektové dokumentácie skládok odpadov – Martin

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Kalnô, Skládka odpadov, rozšírenie skládky, 1. stavba – 1. kazeta

Popis prác: projekt pre stavebné povolenie

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 01.2011

Objednávateľ: Brantner Fatra s.r.o. Martin

Celkové náklady: 1,4 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac