Projektové dokumentácie skládok odpadov – Livinské Opatovce – Chudá Lehota

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov. 1. etapa

Popis prác: osobitne určená skládka odpadov pre zvozovú oblasť okresom Bánovce nad Bebravou, partizánske a Topoľčany, priemyselné podniky kraja Trenčín a Nitra

Stav stavby: Realizovaná I. etapa – 1. časť

Dátum: 04.1997

Objednávateľ: OcÚ Livinské Opatovce

Celkové náklady: 45,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac