Projektové dokumentácie skládok odpadov – Sučany

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Spevnenie výrobných plôch

Popis prác: zmena využitia vybudovaných výrobných plôch na dekontamináciu odpadov znečistených ropnými látkami

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 01.2002

Objednávateľ: EBA s.r.o. Bratislava

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac