Projektové dokumentácie skládok odpadov – Pusté Sady

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, spevnená polocha na čerpanie PHM

Popis prác: projektová dokumentácia

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 11.2007

Objednávateľ: KOMPLEX – odpadová spoločnosť s.r.o. Pusté Sady, člen skupiny Márius Pedersen

Celkové náklady: 0,5 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac