Projektové dokumentácie skládok odpadov – Budmerice

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Istrochem, Skládka odpadov, 5. etapa

Popis prác: výstavba ďalšej etapy skládky nebezpečných odpadov pre a.s. Istrochem, projekt stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 07.2002

Objednávateľ: Istrochem a.s.

Celkové náklady: 16 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac