Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Devínska Nová Ves

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Kameňolom Srdce

Popis prác: uzavretie a rekultivácia skládky gudrónov

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 07.1997

Objednávateľ:

Celkové náklady: 30,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac