Projektové dokumentácie skládok odpadov – Nový Tekov

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, II. etapa

Popis prác: výstavba II. etapy skládkovacích plôch pre okresy Levice, Nitra, projekt stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 08. 2002

Objednávateľ: LOBBE Tekov s.r.o.

Celkové náklady: 45 mil Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac