Projektové dokumentácie skládok odpadov – Svätý Kríž

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: EBA Bratislava – úprava výrobných plôch

Popis prác: tesnenie výrobných plôch pre dekontamináciu zemín znečistených ropnými látkami a pre kompostovanie organických odpadov

Stav stavby: Projekt stavby

Dátum: 05.1999

Objednávateľ: EBA s.r.o., Bratislava

Celkové náklady: 12,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac