Projektové dokumentácie skládok odpadov – Nový Tekov

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, III. etapa – 1. časť, skládka nebezpečných odpadov

Popis prác: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 03.2007

Objednávateľ: Tekovská ekologická s.r.o., člen skupiny Márius Pedersen

Celkové náklady: 16 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac