Projektové dokumentácie skládok odpadov – Devínska Nová Ves

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov 1. stravebnej triedy

Popis prác: vybudovanie skládky pre ukladanie stavebného odpadu a sutín

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 02.1997

Objednávateľ: Slovenský odpadový priemysel a.s., Bratislava

Celkové náklady: 15,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac