Projektové dokumentácie skládok odpadov – Březová

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka tuhých odpadov Slušovice, II. etapa

Popis prác: skládka odpadov 3. st. tr. pre časť kraja Zlín

Stav stavby: ZRealizovaná

Dátum: 08.2001

Objednávateľ: Mesto Zlín

Celkové náklady: 15,0 mil Kč

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac