Projektové dokumentácie skládok odpadov – Kostolné

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov

Popis prác: riešenie nakladania s priesakovými vodami, optimalizácia postreku, riešenie nakladania so skládkovým plynom

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 05.2003

Objednávateľ: Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné, člen skupiny Marius Pedersen a.s.

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac