Projektové dokumentácie skládok odpadov – Dubová

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projektové dokumentácie skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie zariadení na nakladanie s odpadmi a zneškodňovanie odpadov

Druh Projektu: Skládka odpadov, 2. kazeta

Popis prác: výstavba 2. etapy skládkovancích plôch pre skládku nie nebezpečných odpadov pre oblasť Pezinok, Modra

Stav stavby: ZRealizovaná

Dátum: 06.2002

Objednávateľ: Skládka odpadov Dubová s.r.o.

Celkové náklady: 11,5 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac