Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Spišská Nová Ves

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov Kúdelník II., I. etapa

Popis prác: projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 08.2004

Objednávateľ: Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves

Celkové náklady: 8 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac