Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Ražňany

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov, I. a II. etapa, rekultivácia skládky

Popis prác: projekt

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 03.2009

Objednávateľ: Spoločnosť Šariš a.s., Sabinov, člen skupiny Marius Pedersen

Celkové náklady: 300000

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac