Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Gbely

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Bašty, Skládka odpadov, doplnok č. 1

Popis prác: uzavretie a rekultivácia, projekt stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 04.2010

Objednávateľ: Nafta a.s., Bratislava

Celkové náklady: 235000

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac