Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Čierna Voda

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov, 1. etapa

Popis prác: uzatvorenie a rekultivácia skládky

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 12.2003

Objednávateľ: KEREKTO T.K.O. spol. s.r.o.

Celkové náklady: 5,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac